آمار دستگاه ها و اهدایی های ارسالی گروه راه سلامتی به بیمارستان ناظران در سال ۱۳۹۹
دستگاه‌ها و اهدایی‌ها به بیمارستان ناظران در سال ۱۳۹۹
اکتبر 31, 2023
گزارش فعالیت گروه راه سلامتی خراسان رضوی مهرماه 1402
فعالیت‌های مهر ۱۴۰۲ گروه راه سلامتی
دسامبر 24, 2023