آمار دستگاه ها و اهدایی های ارسالی گروه راه سلامتی به بیمارستان ناظران در سال 1401
دستگاه‌ها و اهدایی‌ها به بیمارستان ناظران در سال ۱۴۰۱
اکتبر 31, 2023
گزارش فعالیت گروه راه سلامتی خراسان رضوی آبان ماه 1402
فعالیت‌های آبان ۱۴۰۲ گروه راه سلامتی
دسامبر 24, 2023