مراحل سفارش لوح تسلیت:

 • تماس تلفنی با سرکار خانم معاون 09153094316
 • انتخاب متن تسلیت
 • مشخص‌کردن نام شخص یا خاندان یا... که لوح را برایشان ارسال می‌فرمایید. (در بالای لوح نوشته می‌شود)
 • مشخص‌کردن نام شخص یا اشخاصی که لوح را تقدیم می‌نمایند. (در پایین لوح نوشته می‌شود)
 • ارسال آدرس محلی که قرار است ارسال گردد.
 • مشخص نمودن ساعت ارسال
 • مشخص‌کردن این که لوح به‌تنهایی ارسال گردد یا همراه با یک شاخه گل طبیعی و یا همراه سبد گل طبیعی ارسال گردد.
 • واریز هزینه لوح و یا چنانچه با گل سفارش انجام شده به همراه هزینه گل (فقط هزینهٔ لوح صرف بیماران می‌گردد) به کارت راه سلامتی

هزینهٔ واریزی برای هزینه‌های درمان کودکان بیمار نیازمند که مددجوی راه سلامتی هستند و یا خرید دستگاه‌های موردنیاز بیمارستان‌های دولتی استفاده می‌گردد.

مراحل سفارش استند تسلیت:

 • تماس تلفنی با سرکار خانم معاون 09153094316
 • انتخاب متن تسلیت و استند
 • مشخص‌کردن نام شخص یا خاندان یا... که استند را برایشان ارسال می‌فرمایید. (در بالای استند نوشته می‌شود)
 • مشخص‌کردن نام شخص یا اشخاصی که استند را تقدیم می‌نمایند. (در پایین استند نوشته می‌شود)
 • ارسال آدرس محلی که قرار است استند به آن ارسال گردد.
 • مشخص نمودن ساعت ارسال
 • مشخص‌کردن این که قرار است استند چند روز در آن محل باشد
 • واریز هزینه استند به کارت راه سلامتی

هزینهٔ واریزی برای هزینه‌های درمان کودکان بیمار نیازمند که مددجوی راه سلامتی هستند و یا خرید دستگاه‌های موردنیاز بیمارستان‌های دولتی استفاده می‌گردد. 

چنانچه تعداد استندها و لوح‌های تسلیت ارسالی برای مرحومی زیاد باشد و وجه آن به‌اندازهٔ خرید یک دستگاه شود، دستگاه به نام آن مرحوم نام‌گذاری و به بیمارستانی که آن دستگاه را نیاز دارد ارسال می‌گردد.


لبخند سلامتی را به کودکان بیمار نیازمند هدیه دهیم


حمایت آنلاین تماس با ما